Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475. (2008). BMGN - Low Countries Historical Review, 123(4), 564-585. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6887