Hart, P. ’t. (1979). E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een historisch-demografische en sociologische studie. BMGN - Low Countries Historical Review, 94(2), 305–308. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2103