Batink, J. (2008). Hanno Wijsman, Handschriften voor het hertogdom. De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6880