Buyst, E. (2008). Enkele bedenkingen bij de geschiedenis van Koninklijke Shell. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3), 460–468. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6852