Bruin, R. de. (2008). Dr. Hans Max Hirschfeld, man zonder moreel kompas? Over de ontsporing van beeldvorming. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3), 433–445. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6849