Postma, F. (2008). Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(3), 323–340. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6838