Dam, P. van, & Tielhof, M. van. (2008). Repliek: De nieuwe waterstaatsgeschiedenis. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(1), 102–112. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6737