Soens, T. (2008). De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Historisch-ecologische reflecties over wateroverlast en economische transformaties in ancien régime Rijnland. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(1), 88–101. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6736