Haan, I. de. (2008). Breuklijnen in de geschiedschrijving van de Jodenvervolging. Een overzicht van het recente Nederlandse debat. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(1), 31–70. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6733