B. Sliggers, J. Vogel, P. Beliƫn, De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de Verlichting. (2007). BMGN - Low Countries Historical Review, 122(4). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6715