A. van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw. (2007). BMGN - Low Countries Historical Review, 122(4). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6705