G. Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van circa 1680 tot 1850-1870. (1979). BMGN - Low Countries Historical Review, 94(1), 114-116. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2080