D. Caldecott-Baird, Huurling in de Lage Landen, 1572-1574. Een episode uit de tachtigjarige oorlog. (1979). BMGN - Low Countries Historical Review, 94(1), 109-111. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2078