Haitsma Mulier, E. . (2007). R. van der Laarse, Y. Kuiper, Beelden van de buitenplaats. Elitievorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 122(1), 128–130. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6543