Santing, C. (2007). E. Huizenga, Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context. BMGN - Low Countries Historical Review, 122(1), 113–115. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6536