Nys, L. (2007). Paleizen van het volk. Stemmen voor de democratisering van het museumbezoek in België (1860-1914). BMGN - Low Countries Historical Review, 122(1), 38–64. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6531