De soevereiniteit in de Republiek. Een machtsprobleem. (1979). BMGN - Low Countries Historical Review, 94(1), 27-40. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2066