Jong, C. de. (2006). A.A. van der Woerdt, Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java. BMGN - Low Countries Historical Review, 121(3), 540–542. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6495