M.P. van Buijtenen, Langs de Heiligenweg. Perspectief van enige vroegmiddeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland. (1978). BMGN - Low Countries Historical Review, 93(3), 507-508. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2056