Th.J. Veen, Prominenten kijken om. Achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht. (2006). BMGN - Low Countries Historical Review, 121(1), 178-179. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6387