Baelde, M. (1978). H. de Schepper, Bronnen voor de geschiedenis van de instellingen in België. Sources de l’histoire des institutions de la Belgique. Handelingen van het colloquium te Brussel. Actes du colloque de Bruxelles, 15-18-4-1975. BMGN - Low Countries Historical Review, 93(3), 503–504. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2053