Niet, J. de. (2004). C.R. van der Berg, Ds Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat. BMGN - Low Countries Historical Review, 119(3), 414–415. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6106