Harinck, G. (2004). A. van Kessel, ’Ruggen recht, heren!’. Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij. BMGN - Low Countries Historical Review, 119(1), 143–145. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6014