Filarski, R. (2003). J. Verheij, Wetten voor weg en water (1923-1998). Het experiment van de Wet autovervoer goederen en de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart en de jaren erna. BMGN - Low Countries Historical Review, 118(4), 596–598. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5961