Hoof, J. van. (2003). Nieuwe manieren, sterke frontieren. Het bouwconcept van Menno van Coehoorn en zijn aandeel in de verbetering van het verdedigingsstelsel. BMGN - Low Countries Historical Review, 118(4), 545–566. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5944