Jong, J. de. (2003). Th. de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890. BMGN - Low Countries Historical Review, 118(2), 249–251. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5856