Jonker, J. (2002). Joh. de Vries, Hooggebergte der ijdelheid. Bedrijfshistorische herinneringen. BMGN - Low Countries Historical Review, 117(3), 371–372. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5717