Borger, G. (2002). J. Renes, Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg. BMGN - Low Countries Historical Review, 117(1), 77–78. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5611