Jong, J. de. (2001). F.P. Wagenaar, ’Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen’. De Sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802). Een onderzoek naar bureaucratisering. BMGN - Low Countries Historical Review, 116(3), 383–385. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5526