Woude, A. van der. (2001). R.N.J. Rommes, Oost, west, Utrecht best? Driehonderd jaar migratie en migranten in de stad Utrecht (begin 16e - begin 19e eeuw). BMGN - Low Countries Historical Review, 116(2), 207–208. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5453