Lipschits, I. (1976). Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen. Reactie en aanvulling. BMGN - Low Countries Historical Review, 91(3), 455–488. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1954