Stouten, J. (2000). W. van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw, Beekman, K., Mathijsen, M., Vis, G., ed. BMGN - Low Countries Historical Review, 115(4), 591–592. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5348