Vermij, R. (2000). M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. BMGN - Low Countries Historical Review, 115(3), 441–442. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5297