Deursen, A. van. (1976). J.J. Poelhekke, Het verraad van de pistoletten?. BMGN - Low Countries Historical Review, 91(2), 308–309. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1944