Mol, J. (2000). J. Mertens, Van page tot landcommandeur. Opleiding, intrede en promotie in de Duitse orde, en militaire loopbaan van de ridders van de balije Biesen in de 18de eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 115(2), 317–318. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5257