Vrielink, H. (2000). P. Dekker, Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje. BMGN - Low Countries Historical Review, 115(2), 291–293. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5240