Gaastra, F. (1976). De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. De groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer. BMGN - Low Countries Historical Review, 91(2), 249–272. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1935