Harper, R. (1999). M.K.A. van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek. BMGN - Low Countries Historical Review, 114(4), 587–589. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5098