Tilmans, C. (1999). W. van Anrooij, Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). BMGN - Low Countries Historical Review, 114(4), 562–563. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5082