Renaud, W. (1975). De toestand van het archiefmateriaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1931-1940 en de mogelijkheden voor reconstructie. BMGN - Low Countries Historical Review, 90(3), 479–484. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1893