Vries, O. (1975). K. Huisman, It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman<br/>Klaver, I., Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), 311–314. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1887