Bornewasser, J. (1998). T.H.M. van Schaik, Aartsbisschop in oorlogstijd. Een portret van kardinaal De Jong (1885-1955). BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), 263–264. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4709