J.L.P.B. Finaly, Doorbroken barrières. Architect F. W. van Gendt (1831-1900) en de negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen. (1998). BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), 250-251. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4701