Bange, P. (1998). J.B. Oosterman, De gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450), I, Studie, II, Repertorium. BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), 217–219. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4679