Cloet, M. (1975). J. Roegiers, De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623). BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), 296–297. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1880