M.J.E. Blauw, Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. (1998). BMGN - Low Countries Historical Review, 113(1), 109-110. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4644