Weiler, A. (1975). Waarde-betrokkenheid en waarde-oordelen in de geschiedwetenschap. Een theoretische standpuntbepaling in het debat tussen analytisch positivisme, marxisme, en kritisch neo-marxisme. BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), 189–225. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1871