Jong, O. de. (1974). K.A. Zeefuik, Hernhutter zending en Haagsche maatschappij 1828-1867. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van zending en emancipatie in Suriname. BMGN - Low Countries Historical Review, 89(3), 441–442. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1844