Renting, R. (1974). L. Wagner-Heidendal, Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden 1821-1829. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 89(3), 438-441. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1843