Damen, L. (1996). P. Grimm, Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie. BMGN - Low Countries Historical Review, 111(2), 244–245. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4244